Elevverket

En skola med mycket glädje och engagemang

Aktuellt


Nästa läsår. Välkommen till en ny termin 20/8 kl. 08:30. Alla klasser träffas på skolgården.


Information

Här hittar du all information som rör ditt barns skolgång hos oss på Elevverket.  

Rektorn har ordet

Här kan du ta del av det senaste Rektorsbrevet. 

Fritidshem

Elevverkets fritidshem erbjuder ett lustfyllt lärande med varierande  aktiviteter så som skapande, utflykter, pulshöjade aktiviteter, finmotoriska övningar och schack. Allt vi gör är kopplat till läroplanen, fritidshemmet lgr22. 

Småbarnskolan

Vår förskola ligger i Djursholm och är indelad i fem grupper. Vi har en stor gård som passar fantasifull lek och närhet till skog och andra vackra naturområden.

Vår skola

Elevverket är den lilla skolan som är nära, i flera avseenden. I det personliga mötet mellan elever och vuxna får vi en harmonisk miljö för alla. Utbildning och inlärning anpassas till varje elevs förutsättningar, och skolans pedagoger har ett nära samarbete för att stötta eleverna i att uppnå både nationella kunskapsmål och individuella mål.

Klassinfo och bloggar


Klassinfo

Här finns schema och allmän info för respektive klass.

Schackklubben

Välkommen att läsa mer om Elevverkets Schackklubb.

Skolbloggen

Varje vecka får ni en exklusiv inblick i en av våra klasser.

Behöver du kontakta oss?

Elevverket (F-6)

Emblavägen 10

182 67 Djursholm

08-753 13 03

Sjukanmälan görs på ovan nummer eller till Gunilla Bergo.

Öppettider

07:30-17:00 

Personal på plats från kl. 07:30.