Småbarnsskolan

Vår förskola ligger i Djursholm och är indelad i fem grupper. Vi har en stor gård som passar fantasifull lek och närhet till skog och andra vackra naturområden.

För närvarande går det omkring 60 barn i åldern 1-5 år hos oss. Vi har cirka 15 barn i varje åldersgrupp och arbetar i lag om två pedagoger per grupp.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan och samarbetar med vår skola Elevverket. Vi ser en vinning i att ha den röda tråden och kopplar därför ihop förskolan och skolan med olika aktiviteter.

Vi arbetar för att främja det tidiga lärandet. Det gör vi genom våra "lärande samlingar". Vår kursplan är framtagen av barnpsykolog Birgitta Strömbom och vi arbetar enligt hennes utarbetade modell Liten Lär. Dagarna har tydliga rutiner och vi varvar fri lek med våra olika lärandesamlingar.