Klassföräldrar 2023/2024

Datum

F-åk.3: 10 april 2024

Åk.4-6: 11 april 2024


Plats: Matsalen på Låg, Emblavägen 10 

Tid: 08:30-09:30

F-klass

Fam. Steenberg Bohman 

Fam. Gustafsson

Åk 1A

Fam. Rudbeck

Fam. Bartholdson 

Åk 2F

Fam. Detter Monetto

Fam. Hultgren

 Åk 2Å

Fam. Lidbark

Fam. Åkerblom

Åk 3E

Fam. Akhondi

Fam. Albrektsson

Åk 4J

Fam. Bynélius

Fam. Drougge 

Åk 5H

Fam. Bergsten

Åk 6S

Fam. Eide