EFF - Elevverket Föräldraförening


Under maj bedriver EFF en aktiv insamling för att finansiera konstgräsplanen. 

Vi behöver nu er hjälp - 3000 kr/elev

Vi har fått bindande donationer på 74 000 kr så vi är redan på god väg. Läs mer nedan.


Nu samlas alla klasser på en skola och vi startar Elevverket Föräldraförening - EFF!

Klassföräldrarna har under läsåret 23/24 fått in förslag från föräldrar om hur Elevverket skulle kunna bli en ännu bättre skola där våra barn kan utvecklas och trivas. Det har då visat sig finnas ett stort och brett önskemål om en konstgräsplan (på nuvarande grusplan på Elevverket Låg).

Klassföräldrarna har därför tillsammans uppvaktat kommunen för att se om det finns en möjlighet till full finansiering via dem (då kommunen äger marken). Denna möjlighet bedömer vi i dagsläget tyvärr vara stängd. Vi har därför beslutat att säkerställa finansiering via familjer, företag och andra organisationer som är villiga att hjälpa till. För att möjliggöra detta krävs en organisation. Samtidigt har skolledningen efterfrågat en föräldraförening som bollplank och möjliggörande för aktiviteter som inte går att finansiera fullt ut via skolpengen.

Varför behövs en föräldraförening?

Den nystartade föräldraföreningens övergripande syfte är att främja samarbete och gemenskap mellan föräldrar och skolan för att stödja och förbättra elevernas skolgång och välbefinnande. Föreningen kommer att drivas av en styrelse bestående av föräldrar från F-klass till årskurs 6 på ideell basis för att bibehålla och stärka skolans kvalitet. Kortsiktigt har vi ett uttalat mål att möjliggöra en konstgräsplan. När väl konstgräsplanen finns på plats fortsätter EFF i enlighet med stadgarna.

Under maj bedriver EFF en aktiv insamling för att finansiera konstgräsplanen. Vi har fått bindande donationer på 74 000 kr så 20% av finansieringen är redan klar!

Så här skulle det kunna se ut när konstgräset är på plats

Varför konstgräsplan på Elevverket?

Vi tror att en konstgräsplan är en betydande tillgång för våra barns fysiska aktiviteter och framtida välbefinnande. En konstgräsplan erbjuder inte bara en ändamålsenlig och hållbar yta för eleverna att utöva olika sportaktiviteter på, den ger dem också möjlighet att träna och utvecklas i en trygg och stimulerande miljö. Vi tror att en konstgräsplan bidrar positivt till ett aktivt och hälsosamt liv för våra barn.

Vad kostar det att anlägga en konstgräsplan?

Vi har tagit in tre offerter. Planen är 660 kvm och kostar cirka 400 000 kr. Detta motsvarar drygt 600 kr/kvm. Om alla föräldrar skulle bidra med 3 000 kr per elev skulle finansieringen vara säkrad, vilket kan ställas mot att eleverna befinner sig på skolgården varje dag året runt.

Hur finansierar vi konstgräsplanen?

Eleverna planerar ett antal aktiviteter för att vara med och bidra. Skolan har donerat en betydande grundinsats. Diskussion pågår med kommunen. Föräldrar har visat ett stort intresse att bidra. Vi kommer även att söka sponsring från företag och organisationer. Om ni känner till ett företag eller organisation som skulle kunna vara intresserad av att sponsra är vi tacksamma för alla tips.

Köp 20 kvm plan och få ert namn på en skylt på skolan

Familjer som bidrar med mer än 20 kvm (12 000 kr) kommer att finnas med på en skylt som kommer sättas upp i anslutning till planen. Finns det någon familj som kan tänka sig göra en större donation kommer detta uppmärksammas särskilt.

När kommer konstgräsplanen byggas?

Under maj bedrivs en insamling för att finansiera konstgräsplanen. Vi kommer beställa planen när vi har finansiering klar. Idealiskt står den klar till skolavslutningen 11/6! Annars siktar vi på skolstarten HT 2024.

Hur kan man sätta in pengar?

Ni är välkomna att sätta in donationer på EFFs konto hos Handelsbanken (blir klart under maj/juni). Alla bidrag är frivilliga. Vid bidrag blir man medlem i EFF 2024/25.

Alla bidrag välkomnas - stora som små! Tillsammans skall vi skapa konstgräsplanen.

Vill man hjälpa till med att aktivt söka möjliga sponsorer, hör av er till EFF styrelse eller till Jöns Bartholdson på jons@bartholdson.se eller till Johannes Rudbeck på johannes.rudbeck@gmail.com.

Viktig information om miljökrav

Det är sedan 2023 förbjudet att sälja konstgräs som innehåller plastgranulat på grund av risken för spridning av mikroplaster.

Konstgräsplanen på Elevverket kommer att uppfylla gällande miljökrav (inklusive ny miljölagstiftning från EU) och innehåller ej plastgranulat. Utfyllnad kommer att ske med kiselsand.

Leverantörerna är certifierade enligt ISO 14001 och följer sina egna samt av de gällande komponentleverantörer utgivna kvalitetsföreskrifter.


Hur blir man medlem i EFF?

Alla föräldrar och vårdnadshavare är välkomna att bli medlemmar i föreningen. Avgiften är 300 kr per läsår och elev och går oavkortat till angelägna aktiviteter för eleverna. 

Medlemsavgiften betalas in på vårt konto i Handelsbanken. Ange elev och klass.

Mer information kommer inom kort.

Styrelsen EFF 2024/25

Johannes Rudbeck, ordförande

Justyna Kaletka, sekreterare

Jöns Bartholdson, kassör

Alexandra Nord, adj.

Ida Bohman-Steenberg, adj.

Caroline Bergsten, adj.

Markus Wilkens, adj.


Vilka frågor vill du engagera dig i?  En föräldraförening är ingenting utan sina föräldrar.  Har du idéer, synpunkter eller frågor? Eller önskar du engagera dig i styrelsen? Hör gärna av dig på eff@elevverket.se.