Skolval 2023

Öppet hus

Elevverket Låg: Onsdag 18/1 samt 25/1, kl. 17:00-19:00

Frågor

Kontakta Caroline Raxell på caroline.raxell@smaelev.se eller på 070-382 20 95.

17 (tis) januari börjar skolvalet och avslutas den 5 feb (sön). Elever som nästa höst önskar börja i Elevverkets förskoleklass eller åk. 4 behöver då göra ett aktivt val och även välja oss som sitt förstahandsval, det vill säga som Prio 1.

Placeringsbesked skickas normalt ut i månadsskiftet februari/mars. Vi tillämpar följande köregler vid ordinarie skolval som föregår start i förskoleklass och årskurs 4:

  • Förtur för samtliga åldersadekvata barn på Småbarnsskolan, vår egen förskola, till valet av förskoleklass (gäller under skolvalets första vecka, oavsett vilken kommun man bor i)
  • Förtur för barn som har syskon som redan går på Elevverket
  • Kötid för barn/elever boende i Danderyds kommun
  • Kötid för utomkommunala barn/elever