Idrottsläraren har ordet

28.03.2024

I tre veckor har våra elever prövat på olika gymnastik stationer där syftet är att träna på sin kroppskoordination och allsidig rörelseförmåga. Detta stärker kroppsuppfattningen och tilltro till sina fysiska förmågor i olika sammanhang (Skolverket, Lgr, 22). Vecka 13 kombinerades alla stationer till en stor hinderbana med olika lekar och samarbete.