Skolval 2024

Nytt upplägg för skolvalet

Nytt förfarande är att alla friskolor sköter sina skolval själva inför läsåret 24/25 och skickar ut egna beslut om placeringar. Det innebär att Elevverket har en ny process för intag till nästa läsår.

Samtliga barn som står i vår kö kommer att kontaktas och i tur och ordning erbjudas plats.

Vi tillämpar följande köregler:

  • Förtur för samtliga åldersadekvata barn på vår egen förskola - Småbarnsskolan - till valet av förskoleklass (gäller oavsett vilken kommun man är skriven i, till och med 2023-12-15)
  • Förtur för barn som har syskon som redan går på Elevverket
  • Kötid för barn/elever boende i Danderyds kommun
  • Kötid för utomkommunala barn/elever


Öppet hus


Elevverket Låg

Enskild visning


Elevverket Mellan

Enskild visning

Frågor

Kontakta Caroline Raxell på caroline.raxell@smaelev.se eller på 070-382 20 95.