Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Enligt kap. 6 i Skollagen ansvarar huvudmannen för att det inom ramen för verksamheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, diskriminering och/eller trakasserier av barn och elever. 

Planen gäller från och med 2022-09-01 till och med 2023-09-01. Ansvarig för planen är rektor Cilla Collman.