Vår speciallärare

03.06.2024

Välkomna till Lärlabbet

Här håller jag speciallärare, Marina, oftast till. Jag arbetar med att stötta elever i läs - skriv och matematikutveckling för att de ska nå kunskapsmålen. Jag undervisar enskilt eller i grupp. Det kan vara allt från avkodningsträning till att stötta elever i matematik med extra genomgångar. Tre gånger per läsår träffar jag alla elever i årskurs f-3, till hösten även åk 4-6, för att testa alla elevers läsfärdigheter. Verktyget vi använder heter Legilexi. Legilexi kartlägger den tidiga läsförmågan från grundläggande läs förkunskaper till fungerande läsning med god förståelse.