Synpunkter & klagomål

17.06.2023

På Elevverket ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. 

Förebyggande arbete för klagomålshantering

  • Föräldrar uppmanas och informeras vid inskolning om att eventuella synpunkter/klagomål i första hand ska tas upp direkt med lärare och personal på fritidshem. En direktkontakt med skolans personal gör det lättare för oss att bli bättre och att hörsamma eventuella klagomål och synpunkter.
  • Vid utvecklingssamtalen ges möjlighet att framföra och resonera kring synpunkter och eventuella klagomål.
  • Vid klassföräldramöten ges möjlighet att, genom respektive klassföräldrarepresentant, framföra och resonera kring synpunkter och klagomål till skolans ledning och personalrepresentanter.

Våra rutiner för klagomålshantering hittar ni här.