Mobilregler

13.08.2023

Regler gällande mobiltelefon för elever.

Elevverket är en mobilfriskola (F-6) sedan länge. Telefonen lämnas in till respektive ansvarig lärare när första lektionen startar. Är man inskriven på fritidshemmet skall telefon lämnas in till fritidspersonal direkt på morgonen innan skoldagen börjar. Är man inte inskriven och kommer innan skoldagen börjar skall telefonen vara i väskan. Telefon får inte användas inom skolans område. Skolan tar ej ansvar för skador eller stöld av mobiltelefon.

Telefonen delas ut när eleven går hem. Överträdelse av ovan regler kommer innebära sanktioner, skollagen kap 5 § 22-24. Om det blir aktuellt att telefon omhändertas kommer vårdnadshavare kontaktas och kommer endast att återbördas till vårdnadshavare.