Kurator & skolpsykolog

13.08.2023

Från och med starten i förskoleklass tar skolhälsovården över från BVC. Under året i förskoleklassen kommer ert barn att få träffa vår skolsköterska Gunilla Serlén. Skolsköterskan är på skolan varje torsdag (jämn vecka kl.08:00-16:00 samt udda vecka 12:00-16:00) och vår skolläkare Ulrika Järpemo får ert barn träffa när det är dags för skolläkarbesök. I det fall ni upplever att ert barn har behov av att träffa skolpsykologen eller vår kurator så meddelar ni bitr. rektor eller rektor.

Cilla Collman, rektor 

Håkan Melin, bitr. rektor