Kollektiv olycksfallsförsäkring

13.08.2023

Skolbarnen har en försäkring genom skolan som gäller hela året och dygnet runt. För barn i förskola gäller försäkringen under verksamhetstid och färd.

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) som gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn.

Till skadeanmälan online   OBS! Gäller 2021 och framåt.

Försäkringsbrev