Information om betyg

17.06.2023

Betyg och kunskapskrav

Elever i grundskolan får betyg för första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 då slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.

Betygen publiceras på Schoolity.

Här har Skolverket samlat information om betyg.

Skolverkets film om terminsbetyg.