Hälsningar från åk 5

23.04.2024

Tom Tits Experiment i Södertälje är ett interaktivt vetenskapscenter känt för sina praktiska experiment och utställningar. När elever besöker Tom Tits Experiment får de chansen att delta i olika aktiviteter och experiment som täcker allt från fysik och kemi till biologi och teknik.

Igår var eleverna fulla av nyfikenhet och entusiasm när de utforskade de olika experimenten. De hade möjlighet att se, röra och experimentera med olika vetenskapliga principer, vilket gjorde lärandet både roligt och engagerande. Genom att vara aktiva deltagare i experimenten kunde eleverna uppleva vetenskapen på ett praktiskt sätt och få en djupare förståelse för olika koncept.

Under besöket var eleverna glada och engagerade, och deras entusiasm spred sig till hela gruppen. Tom Tits Experiment erbjuder en unik miljö där eleverna kan upptäcka sin passion för vetenskap och lärande på ett roligt och interaktivt sätt.