Fotografering

17.06.2023

Det finns många tillfällen i skolan då vårdnadshavare eller andra anhöriga vill fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar.

Man ska alltid vara försiktig när det gäller bilder på barn. Idag kan bilder spridas mycket enkelt via sociala medier – ofta på ett harmlöst sätt men det kan få oanade konsekvenser för de barn och elever som har skyddad identitet. Bildpublicering i sociala medier kan även innebära kränkning enligt person- uppgiftslagen.

Grundat på respekt för varje enskilt barn och för varje familj tillämpar vi följande policy i vår förskola och på Elevverket:

  • Endast personalen på skolan fotograferar verksamheten och då som ett
    inslag i den pedagogiska dokumentationen
  • Vårdnadshavare får under ordnade former och enligt personalens anvisningar
    fotografera sina egna barn

Vi hoppas på förståelse för detta. Har du frågor är du välkommen att prata med personalen.