Elevverkets dag

03.06.2024

Elevverkets dag med redovisning av fritidshemmets temaarbete och talang.

En fin och solig dag med många besökare.