Elevhälsa

18.06.2023

 Skolsköterska Gunilla Serlén skolskoterskan@elevverket.se.

  • Jämn vecka, torsdag på Låg från klockan 08.00.
  • Udda vecka, torsdag på Mellan från klockan 12.00.

Skolläkare Ulrika Järpemo Nykvist skolskoterskan@elevverket.se. (skriv namn i ämne)

Speciallärare Marina Jacobsson larlabbet@elevverket.se


Alla vaccinationer som ges inom skolhälsovårdens nationella vaccinationsprogram registreras i Svevac- smittskyddsinstitutet vaccinationsregister.


Alla som jobbar i elevhälsan har tystnadsplikt. Det innebär att personalen i normalfallet inte får berätta om eller lämna ut uppgifter om en elev. Det får bara göras i undantagsfall till andra som arbetar inom elevhälsan, vården eller socialtjänsten som kan hjälpa till med det barnet behöver.