Arbete med lera

22.03.2024

Här skapas små lersaker till stenåldersbyn på klubben