Skolans elever har varit och är delaktiga i arbetet med att utarbeta ordningsregler, i enlighet med skollagen. Ordningsreglerna ska följas upp. Elever tenderar att ha både större respekt och förståelse för sådana beslut som de varit delaktiga i. De behöver också känna att reglerna är begripliga och meningsfulla för dem. På så sätt är elevers delaktighet i arbetet med ordningsregler en viktig del för att säkerställa studiero.

 

Elever behöver känna till vad som händer om de bryter mot en ordningsregel. Det är viktigt för eleverna att lärarna agerar konsekvent utifrån reglerna. Det betyder att skolpersonalen agerar på likartade sätt och att alla elever blir lika behandlade utifrån de regler och konsekvenser som finns. Eleverna ska vara försäkrade om att det finns ett rättvist system på skolan.

 

Skolans trivselregler är följande:

  • Jag hälsar på de jag möter i skolan
  • Jag beter mig som en god kamrat
  • Jag använder ett vårdat språk
  • Jag är aktsam om skolans lokaler och material
  • Jag håller ordning på mina läromedel och mina kläder hänger jag upp på min plats
  • Jag respekterar när lektioner/raster börjar och slutar
  • Jag tänker på att var och en är unik ingen är den andra lik
  • Jag respekterar och följer skolans regler avseende digitala läromedel