Klass 1Å

 

 

 

 

Schema

Veckans läxa: v. 10-11

 

Tisdag: Läsläxa.

 

Läs kapitel 24, Jag vägrar!, i Den magiska kulan. Svara på frågorna i Läxboken och fyll i hur mycket du läser i Läsdagboken. Varje vecka kommer du att få läsa upp din läxa för läraren.

Öva så att du kan läsa texten med flyt och inlevelse. Öva läsning i böcker du väljer själv när du är säker på läsläxan. Öva läsning minst fyra dagar i veckan och minst 15 minuter varje gång. Läs högt för en vuxen så mycket som möjligt men minst vid tre av övningstillfällena.

 

Lycka till!