Information kring Covid 19.

 17 augusti 2020

 

Covid-19

Vi lever fortfarande under en pågående pandemi som ställer till det för oss alla. Vi har Folkhälsomyndighetens rekommendationer att förhålla oss till samt våra egna säkerhetsåtgärder och påminner därför om följande;

 

  • Sjuka barn ska hållas hemma, även de med lindriga symtom. Informera, i samband med skolstarten, skolans personal om ditt barn har pollenallergi.
  • Elever som insjuknar under dagen ska hämtas skyndsamt. I väntan på hämtning kommer det sjuka barnet att vänta utomhus.
  • Familjer som varit utomlands i länder där smittan tagit fart ombeds att sätta sig i karantän hemma i 14 dagar. Detta för att förhindra ev smittspridning och skydda personer som tillhör någon riskgrupp. Skolan kommer att tillhandahålla hemuppgifter.
  • Alla elever kommer tvätta händerna på förmiddagen, vid lunch och på eftermiddagen. Handsprit finns som komplement.

 

Som ytterligare en säkerhetsåtgärd kommer vi inte ta med skolans elever in till stan för tex studiebesök eller boka museibesök under pågående pandemi.

 

Vi ber er föräldrar att undvika att gå in i skolhusen. Lämning och hämtning sker utomhus.

 

Möten, samtal

Utvecklingssamtal kommer ske via telefon, digitalt eller utomhus.

Höstens föräldramöten sker i respektive klassrum och med olika starttider för att undvika trängsel. Gemensam informationsstund för samtliga klasser utgår.

 

 

 

 

 

22 april 2020

 

 

Information med anledning av covid-19, coronaviruset 

 

 

Skolledningen för Småbarnsskolan och Elevverket är fast besluten att på alla sätt och med alla medel samarbeta med Folkhälsomyndigheten gällande begränsning av smitta.

 

Det betyder att i familjer där någon insjuknat i vad som kan förmodas vara covid-19, övre luftvägsinfektion/förkylning, med feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder samt illamående finns det stor smittorisk hos samtliga familjemedlemmar

 

Tänk på att symtomen kan vara mycket lindriga. Låt era barn stanna hemma under den period ni har dessa symtom i hemmet. Det går bra att vara hemelev tills alla varit friska i 48 timmar.

Även om symtomen kan vara lindriga för många riskerar vi annars att någon kommer att få den mycket svåra varianten, med andningssvårigheter och behov att sjukvård. Det vill vi inte riskera.

 

Vi kommer inte ta in externa vikarier, men så länge skolans lärare håller sig friska kan vi fortsätta bedriva undervisning. Hjälp oss att stoppa smittspridning genom att samarbeta kring detta! 

 

 

Skolledningen

 

 

Cilla Collman och Charlotte Engdahl

 

 

 

 

 

 

2 april 2020

 

Till all vårdnadshavare med barn på Elevverket

 

För att ytterligare minska risken för smittspridning önskar vi att ni lämnar samt hämtar era barn utomhus, gå inte in i skolhusen annat än om ni absolut måste. Väskor etc får eleverna ta in och ut själva. 

 

Är ni själva förkylda eller har symtom vill vi att ni ringer innan ni kommer så att vi kan skicka ut ditt barn till er på skolgården. Hämtar syskon som har med sig kompisar vill vi att man  väntar utanför till det yngre syskonet kommit ut.

 

Vi vill ha så få personer som möjligt i våra lokaler för att begränsa smittspridning.

 

Tack för er förståelse och ert samarbete.

 

Med vänlig hälsning

 

Cilla Collman 

Rektor Småbarnskolan/Elevverket