Boka utvecklingssamtal

 

 

https://forms.gle/hLBwYGaqpWkgbNPw9

 

Veckans planering samt läxor - vecka 43

Veckans planering - vecka 43

Matematik: sid. 126-134,  gör antingen “öva” - eller “pröva”-sidorna Rätta sid. 126-134. Öva inför np

Svenska: Öva inför np: Redovisning “bildanalys” i grupper

Engelska: Öva inför np

SO: Mänskliga rättigheter och FN

NO: Utkik biologi sid. 148-155, besvara frågor till kapitlet. Inlämning torsdag 24/10. Grupparbete- “forskning om människokroppen”
Veckans läxor - vecka 43

Matematik: Kopieringsunderlag 29a: Räkna ut verklig längd

Svenska: Läsa minst 30 minuter varje dag samt skriva ned stödord från det du har läst i läsloggen. När du har läst ut boken ska du med hjälp av dina stödord kunna redovisa boken. OBS! Inte samma bok som du läser i skolan. Visa mig fredag den 25/10 veckans stödord. 

Engelska: Ingen läxa

SO: Ingen läxa

NO: Ingen läxa

HKK:

Språkval:

Halv studiedag - tisdagen den 21/10

 

P.g.a. utbildning. Eleverna slutar skolan klockan 12:15

Veckans planering samt läxor - vecka 42

Veckans planering - vecka 42

 

Matematik: sid. 114-125,  gör antingen “öva” - eller “pröva”-sidorna. Rätta sid. 114-125 

 

Svenska:Klara Svenskan (tala, läsa, skriva) sid. 34. Öva och förstå innebörden av  jämförelseord samt skriva meningar med dem:

Likheter:                                 Skillnader:

också                                      men

även                                       fastän

båda/alla                                 dock

såväl som                                medan

i likhet med                             å andra sidan

precis som                              jämfört med

på samma sätt                        även om

                                             medan däremot

                                             emellertid

                                             till skillnad från

                                            i sin tur

Engelska: Textbook sid: 20-24, workbook sid. 21-25 (samma som v.41) öva inför np

 

SO: Arbeta med mänskliga rättigheter. Upptäck samhälle sid. 98-101. Besvara stencil med frågor

 

NO: Utkik biologi sid. 148-155, besvara frågor till kapitlet

 

Veckans läxor - vecka 42

Matematik: Problemlösning 25b, stencil. Inlämning fredag 18/10

Svenska: Läsa minst 30 minuter varje dag samt skriva ned stödord från det du har läst i läsloggen. När du har läst ut boken ska du med hjälp av dina stödord kunna redovisa boken. OBS! Inte samma bok som du läser i skolan. Visa mig fredag den 18/10 veckans stödord. 

 

Engelska: Öva inför engelskaprov kapitel 1-4. 

www.studentlitteratur.se/minbokhylla (aktiveringskoden finns i textbook)

 

SO:  Ingen läxa

 

NO: Ingen läxa

 

Veckobrev - vecka 41 finner du under fliken "blogg Åk 6"

Veckans planering samt läxor - vecka 41

Veckans planering - vecka 41

Matematik: sid: 98-113, gör antingen “öva” - eller “pröva”-sidorna. Rätta sid. 98-113 

Svenska: Introduktion faktatext: Klara Svenskan (tala, läsa, skriva) sid. 32-33. Språklära sid. 12-13

Engelska: Textbook sid: 20-24, workbook sid. 21-25

SO: Upptäck Samhälle sid. 100-103. Arbete: Mänskliga rättigheter

NO: Fortsättning redovisning av beroendeframkallande medel

 

Veckans läxor - vecka 41

Matematik: Skriv minst en problemlösningsuppgift och lämna in. Inlämning fredag 11/10

 

Svenska: Visa din läslogg från förra veckan. Skräcknovellen färdig senast onsdag 9/11

 

Engelska: Läxförhör, kap 3 (stod fel i förra veckans planering) 8/10

 

SO: Ingen läxa

 

NO: NO-test puberteten, fredag 11/11. Du ska kunna beskriva vad som sker under puberteten. Utkik sid. 158-161

 

Spanska:

Franska:

HKK:

 

 

 Visa och berätta - tider

 

 

Klicka här

 

Nationella prov - åk 6

 

Ht 19: muntligt mellan vecka 45-50 (4 nov-13 dec) Avser matematik, svenska, engelska 

 

 

Vt 20: 

Svenska: 

Vecka 6 (3/2, 5/2)

 

Engelska:

Vecka 14 (31/3, 2/4)

 

Matematik: 

Vecka 19 (5/5, 7/5)