V.18

Under veckan har eleverna arbetat med prepositioner samt interjektioner i svenska och engelska. Inom matematiken skrev eleverna prov för kapitel mätning och nästa vecka börjar vi med area, likformighet och skala. I historia har arbetet med medeltiden startat och inom NO har eleverna utfört tester för att lista ut vilket ämne de har blivit tilldelade.

V.17

Hejsan Bloggen!

 

Denna vecka har eleverna arbetat med pronomen och räkneord inom engelska samt svenska, inom matematik har eleverna arbetat med repetition inför nästa veckas matematikprov som sker på torsdag, inom SO har eleverna precis börjat med medeltiden och slutligen inom NO har eleverna utfört uppdrag 12 inom NTA. Där fick de undersöka fram vilket ämne de hade fått tilldelat genom att utföra tester som vi tidigare har arbetat med.

 

V.11

Denna vecka har eleverna påbörjat skrivningen av sina deckare i svenska, matematiken har vi påbörjat arbetet med sannolikhet hur det fungerar med matematiken, i engelskan har eleverna arbetat med substantiv samt ord som används vid resande, under veckan har eleverna utfört en laboration med jod och hur det reagerar med olika ämnen och slutligen i SO har vi fokuserat på en av jordens resurser, havet.

Vecka 10

Hejsan Bloggen!

 

Hoppas att alla har haft ett roligt och bra lov samt har laddat upp batterierna igen. 

 

Denna vecka i engelska har eleverna arbetat med adjektiv och ord som beskriver en stad. Svenskan har eleverna fortsatt arbetat med berättande texter, där har de gjort grunderna inför sitt skrivande av en egen deckare. I SO och NO har eleverna arbetat med en av jordens resurser, odlingsmarker. Matematiken har eleverna börjat arbeta med olika diagram och hur dessa skapas utifrån tabeller.

Vecka 7

Denna vecka har eleverna arbetat med berättande texter i svenska, samband mellan decimaltal, procent och bråk i matematik, i engelskan har eleverna tränat ord för tider på dagen och prepositioner, inom SO och NO har eleverna arbetat med hållbar utveckling.

v.5

Denna vecka har eleverna arbetat med bland annat jordens kontinentalplattor och dess samband i vår miljö, denna bild ska visa sambandet mellan en vanlig karta och kontinentalplattorna.