Elevhälsa

 Kontaktuppgifter:

 

Skolsköterska Gunilla Serlén                skolskoterskan@elevverket.se.

Skolläkare Ulrika Järpemo Nykvist        info@elevverket.se  (skriv namn i ämne)

Speciallärare Marina Jacobsson            larlabbet@elevverket.se 

 

 

 

Alla vaccinationer som ges inom skolhälsovårdens nationella vaccinationsprogram registreras i Svevac- smittskyddsinstitutet vaccinationsregister.