Elevhälsa

 Kontaktuppgifter:

 

Skolsköterska Gunilla Serlén                 skolskoterskan@elevverket.se.

  • Jämn vecka, måndag på Låg från klockan 08.00.
  • Udda vecka, måndag på Mellan från klockan 12.00.

 

Skolläkare Ulrika Järpemo Nykvist      skolskoterskan@elevverket.se.(skriv namn i ämne)

Speciallärare Marina Jacobsson            larlabbet@elevverket.se 

 

 

 

Alla vaccinationer som ges inom skolhälsovårdens nationella vaccinationsprogram registreras i Svevac- smittskyddsinstitutet vaccinationsregister.