Elevverkets fritidshem

 

Full fart framåt!

Fritidshemmet

 

Fritidshemmet vänder sig till elever mellan 6-13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov.

 

Om fritidshemmet

 

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktivitet är viktigt.

Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda eleverna en bra miljö.

 

Lov

 

Lovprogram delas alltid ut första lovdagen.