Förebyggande arbete för klagomålshanterin

  • Föräldrar uppmanas och informeras vid inskolning om att eventuella synpunkter/klagomål i första hand ska tas upp direkt med lärare och personal på fritidshem. En direktkontakt med skolans personal gör det lättare för oss att bli bättre och att hörsamma eventuella klagomål och synpunkter.
  • Vid utvecklingssamtalen ges möjlighet att framföra och resonera kring synpunkter och ev klagomål.
  • Vid klassföräldramöten ges möjlighet att, genom respektive klassföräldrarepresentant, framföra och resonera kring synpunkter och klagomål till skolans ledning och personalrepresentanter.

 

Våra rutiner för klagomålshantering hittar ni här.