Ansökan om ledighet från skolarbete.

 

Klicka nedan för ansökningsblankett

 Ansökan av ledighet från skolarbetet . Ansökan om ledighet  sker skriftligt och i god tid. 

 

Av grundskoleförordningen-kap 6 8 §- framgår att " ..rektor eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev sådan ledighet sammanlagt tio skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får styrelsen bevilja längre ledighet...."

 

Det är målsmans ansvar att tillse att eleven ej hamnar efter i skolarbetet.