FÖRÄLDRARÅD

 

På skolan har vi ett aktivt föräldraråd. Med i föräldrarådet är föräldrar från varje klass och skolans rektor. Föräldrarådets uppgift är att ha en dialog med skolledningen och skolans personal, vara delaktiga i skolans verksamhet och tillsammans med skolan arbeta för att utveckla skolan. Föräldrarådet ger er föräldrar inflytande i skolan.