FÖRLUST/SKADA AV PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER

 

Skolan har inga försäkringar som täcker förlust eller skada av personliga tillhörigheter, utan då gäller den enskildes hemförsäkring. Eleven ansvarar för sina egna tillhörigheter. Upphittade saker lämnas till expeditionen