AVGIFTER

 

Utbildningen ska vara avgiftsfri. Ibland får en grundskola ta ut enstaka avgifter, men det får bara medföra obetydliga kostnader för eleverna. Med obetydlig kostnad menas främst kostnader för färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel, en mindre entréavgift eller liknade.