Besöka skolan? Kontakta Charlotte Engdahl på

charlotte@smaelev.se

alt. 0709 92 70 48

Välkommen!

 

Danderydsvägen 4c

182 68 Djursholm

08-753 13 02 (skolan)

Latitude, Longitude 59.403904,18.083689

 

Följ oss på Facebook!

 

Vädret Djursholm

           
 
          

Information med anledning av covid-19, coronaviruset 24 mars

 

 

Skolledningen för Småbarnsskolan och Elevverket är fast besluten att på alla sätt och med alla medel samarbeta med Folkhälsomyndigheten gällande begränsning av smitta.

 

Det betyder att i familjer där någon insjuknat i vad som kan förmodas vara covid-19, övre luftvägsinfektion/förkylning, med feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder samt illamående finns det stor smittorisk hos samtliga familjemedlemmar

 

Tänk på att symtomen kan vara mycket lindriga. Låt era barn stanna hemma under den period ni har dessa symtom i hemmet. Det går bra att vara hemelev tills alla varit friska i 48 timmar.

Även om symtomen kan vara lindriga för många riskerar vi annars att någon kommer att få den mycket svåra varianten, med andningssvårigheter och behov att sjukvård. Det vill vi inte riskera.

 

Vi kommer inte ta in externa vikarier, men så länge skolans lärare håller sig friska kan vi fortsätta bedriva undervisning. Hjälp oss att stoppa smittspridning genom att samarbeta kring detta! 

 

Djursholm den 24 mars 2020

Skolledningen

 

 

Cilla Collman och Charlotte Engdahl

 

 

 

 

                                  
 
                                                                    
                     
   
 
 
 
 

Aktuellt

Var uppmärksam på att Ni kan finna mer information längre ner på sidan.

Hämtning

2020-04-02

Till all vårdnadshavare med barn på Elevverket

 

För att ytterligare minska risken för smittspridning önskar vi att ni lämnar samt hämtar era barn utomhus, gå inte in i skolhusen annat än om ni absolut måste. Väskor etc får eleverna ta in och ut själva. 

 

Är ni själva förkylda eller har symtom vill vi att ni ringer innan ni kommer så att vi kan skicka ut ditt barn till er på skolgården. Hämtar syskon som har med sig kompisar vill vi att man  väntar utanför till det yngre syskonet kommit ut.

 

Vi vill ha så få personer som möjligt i våra lokaler för att begränsa smittspridning.

 

Tack för er förståelse och ert samarbete.

 

Med vänlig hälsning

 

Cilla Collman 

Rektor Småbarnskolan/Elevverket

Corona info.

2020-03-24

Elevverket med fritidshemmet har öppet.

För att undvika smittspridning har skolledningen beslutat att tillsvidare inte ta in externa vikarier. Vi har redan tidigare stoppat all undervisning i externa lokaler.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens  riktlinjer för att  minska smittspridning av covid-19 i förskolor och skolor ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på  vanligt förekommande symtom vid luftvägsinfektion/förkylning. Vid minsta symtom ska man stanna hemma. De som uppvisar denna typ av symtom ska vara symtomfria i 48 timmar innan man är tillbaka i skolan.

 

Elevverkets ambition är att hålla öppet och hålla igång verksamheten.

I dagsläget ägnar sig våra lärare både åt klassrumsundervisning och planering /kontakt med skolans hemelever.

 

Vi förbereder oss för en eventuell skolstängning om det skulle aviseras från myndighetshåll. 

I det fall ert/era barn behöver ta med sig iPad eller Chrome book hem för att klara distansundervisning ber vi er redan nu meddela Gunilla Bergo samt ansvarig klasslärare.

 

Med tanke på vikten av att samhällsbärande funktioner fungerar drar vi ännu så länge slutsatsen att statsmakten kommer besluta att förskolor och fritidshem ska fortsätta hålla öppet. De som arbetar inom sjukvård, omsorg, transport, etc behöver kunna arbeta vidare.

 

I det fall vi får omfattande sjukfrånvaro bland personalen har vi tagit fram en plan som beskriver hur vi kommer gå tillväga stegvis 1-5, beroende på hur frånvaron ökar.

 

  1. Vi omfördelar resurserna och kan ev slå ihop klasser eller fördela om eleverna i de olika klasserna.
  2. Vi ser över våra öppettider och fritidshemmet kan komma att stänga tidigare.
  3. Föräldralediga ombeds hålla sina barn hemma.
  1. Alla barn vars föräldrar som inte arbetar inom samhällsbärande funktion som tex sjukvård/räddningstjänst/polis ombeds stanna hemma.
  2. Med en mycket hög andel sjuka medarbetare kan vi tvingas stänga verksamheten helt under en period.  Detta skulle kunna inträffa om vi inte kan garantera säkerheten eller verksamhetsdriften, vilket regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen för oss friskolor.

 

Vi kommer göra allt vi kan för att hålla verksamheten igång och ber er ta ert ansvar genom att inte låta barnen komma till skolan med några som helst sjukdomssymtom.

Alla måste hjälpas åt för att stoppa smittspridning.

 

NP-prov

2020-03-23

Alla NP-prov kommer att ställas in under vårterminen. Det är bestämt på nationell nivå

Info. angående corona.

2020-03-17

Med anledning av att spridningen av coronaviruset nu tagit än mer fart och att spridningen ökar förstår vi att många av er känner oro. I det fall ni har möjlighet att arbeta hemifrån och därmed vill att ert/era barn bedriver sina studier i hemmet har vi förståelse för det.

En hel del uppgifter kan bedrivas i hemmet  och förmedlas digitalt. I det fall ni önskar hålla ert/era barn hemma som en säkerhetsåtgärd så behöver ni meddela gunilla@smaelev.se samt ansvarig klasslärare. De  läromedel som behövs får ni hämta på skolan.

 

I det fall ert/era barn hålls hemma pga sjukdom måste ni göra en sjukanmälan precis som vanligt. Om ert/era barn uppvisar minsta tecken på luftvägsinfektion/förkylning och/eller inte är sitt vanliga pigga jag, måste ni ta det på allvar och hålla sjuklingen hemma. 

 

Om ert barn insjuknar under skoldagen förutsätter vi att ni hämtar omedelbart. Det är också viktigt att ni föräldrar är tillgängliga på telefon i det fall vi behöver få tag i er. Sjuka barn som inväntar hämtning kommer få klä på sig och vänta utomhus för att minimera smittspridning.

 

Vi måste alla ta vårt ansvar för att minimera smittspridning!

 
 
  
 

 

Kläder och idrott.

2020-03-13

All idrott kommer att förläggas utomhus tills annat meddelas och se över barnens ombyte och regnkläder. Mycket av fritids verksamhet kommet att förläggas utomhus.

Möten

2020-03-13

Möten ställs in tillsvidare

 

Med anledning av coronaviruset, covid-19, har skolans ledning fattat beslutet att tillsvidare ställa in alla planerade möten.

Detta innebär att elevhälsomöten, klassföräldramöten, externa möten hos andra aktörer, överlämningsmöten etc ställs in.

Vår ambition och vårt fokus är att skydda våra barn/elever, medarbetare och er vårdnadshavare från smittorisk.

 

Ny tider meddelas när den allmänna situationen medger det.

 

1 juni

2020-03-05

Den 1 juni(måndag) är skola och fritids stängd på grund av planeringsdag.

Klassföräldramöte

INSTÄLLT! NYTT DATUM MEDDELAS SENARE.

2020-03-03

Välkommen till klassföräldramöte den 26 mars klockan 16.00-17.30. Gäller endast klassföräldrar.

Ta del av fritids hembrev.

2020-02-21

Platstillgång

2019-11-22

Kontakta Charlotte Engdahl, 0709 92 70 48 gällande frågor kring platstillgång.